1. ครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น DH-6NS2TS 
9,000 คะแนน

- กำลังไฟ 6,000 วัตต์ 
- มั่นใจด้วยระบบป้ิงกันน้ำเข้าเครื่องสูงสุด IP25 และระบบ 9 นิรภัยปลอดภัยสูงสุด 
- ดีไซน์หรูหรา โค้งมน 
- หัวฝักบัวหรูหรา ปรับได้ 3 แบบพร้อม Ag พลัส ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย 
- หม้อทำคว
  1,300 คะแนน
  Out of stock
 2. เครื่องทำขนมปังอัตโนมัติ
  11,000 คะแนน
 3. เครื่องทำน้ำอุ่น
  4,000 คะแนน
 4. ครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น DH-6NS2TS 
9,000 คะแนน

- กำลังไฟ 6,000 วัตต์ 
- มั่นใจด้วยระบบป้ิงกันน้ำเข้าเครื่องสูงสุด IP25 และระบบ 9 นิรภัยปลอดภัยสูงสุด 
- ดีไซน์หรูหรา โค้งมน 
- หัวฝักบัวหรูหรา ปรับได้ 3 แบบพร้อม Ag พลัส ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย 
- หม้อทำคว
  21,000 คะแนน
 5. หม้อหุงข้าว
  1,300 คะแนน
 6. ครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น DH-6NS2TS 
9,000 คะแนน

- กำลังไฟ 6,000 วัตต์ 
- มั่นใจด้วยระบบป้ิงกันน้ำเข้าเครื่องสูงสุด IP25 และระบบ 9 นิรภัยปลอดภัยสูงสุด 
- ดีไซน์หรูหรา โค้งมน 
- หัวฝักบัวหรูหรา ปรับได้ 3 แบบพร้อม Ag พลัส ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย 
- หม้อทำคว
  800 คะแนน
 7. ครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น DH-6NS2TS 
9,000 คะแนน

- กำลังไฟ 6,000 วัตต์ 
- มั่นใจด้วยระบบป้ิงกันน้ำเข้าเครื่องสูงสุด IP25 และระบบ 9 นิรภัยปลอดภัยสูงสุด 
- ดีไซน์หรูหรา โค้งมน 
- หัวฝักบัวหรูหรา ปรับได้ 3 แบบพร้อม Ag พลัส ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย 
- หม้อทำคว
  800 คะแนน
 8. ครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น DH-6NS2TS 
9,000 คะแนน

- กำลังไฟ 6,000 วัตต์ 
- มั่นใจด้วยระบบป้ิงกันน้ำเข้าเครื่องสูงสุด IP25 และระบบ 9 นิรภัยปลอดภัยสูงสุด 
- ดีไซน์หรูหรา โค้งมน 
- หัวฝักบัวหรูหรา ปรับได้ 3 แบบพร้อม Ag พลัส ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย 
- หม้อทำคว
  1,500 คะแนน
 9. ครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น DH-6NS2TS 
9,000 คะแนน

- กำลังไฟ 6,000 วัตต์ 
- มั่นใจด้วยระบบป้ิงกันน้ำเข้าเครื่องสูงสุด IP25 และระบบ 9 นิรภัยปลอดภัยสูงสุด 
- ดีไซน์หรูหรา โค้งมน 
- หัวฝักบัวหรูหรา ปรับได้ 3 แบบพร้อม Ag พลัส ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย 
- หม้อทำคว
  1,500 คะแนน
 10. ครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น DH-6NS2TS 
9,000 คะแนน

- กำลังไฟ 6,000 วัตต์ 
- มั่นใจด้วยระบบป้ิงกันน้ำเข้าเครื่องสูงสุด IP25 และระบบ 9 นิรภัยปลอดภัยสูงสุด 
- ดีไซน์หรูหรา โค้งมน 
- หัวฝักบัวหรูหรา ปรับได้ 3 แบบพร้อม Ag พลัส ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย 
- หม้อทำคว
  500 คะแนน
 11. ครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น DH-6NS2TS 
9,000 คะแนน

- กำลังไฟ 6,000 วัตต์ 
- มั่นใจด้วยระบบป้ิงกันน้ำเข้าเครื่องสูงสุด IP25 และระบบ 9 นิรภัยปลอดภัยสูงสุด 
- ดีไซน์หรูหรา โค้งมน 
- หัวฝักบัวหรูหรา ปรับได้ 3 แบบพร้อม Ag พลัส ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย 
- หม้อทำคว
  500 คะแนน
 12. เครื่องปั่นน้ำผลไม้
  1,800 คะแนน
 13. กระติกน้ำร้อน
  1,600 คะแนน
  Out of stock
 14. ครื่องทำน้ำอุ่น รุ่น DH-6NS2TS 
9,000 คะแนน

- กำลังไฟ 6,000 วัตต์ 
- มั่นใจด้วยระบบป้ิงกันน้ำเข้าเครื่องสูงสุด IP25 และระบบ 9 นิรภัยปลอดภัยสูงสุด 
- ดีไซน์หรูหรา โค้งมน 
- หัวฝักบัวหรูหรา ปรับได้ 3 แบบพร้อม Ag พลัส ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย 
- หม้อทำคว
  1,000 คะแนน
  Out of stock
 15. เครื่องปั่นผลไม้พร้อมดื่ม
  2,100 คะแนน
 16. เตารีดไฟฟ้าแบบแห้ง
  1,100 คะแนน

เข้าร่วมเป็นสมาชิกคลับพานาโซนิค